Skip to main content »

Trinity College Dublin

Spin-Valve Effect in NiFe/MoS2 /NiFe Junctions.

Title: 
Spin-Valve Effect in NiFe/MoS2 /NiFe Junctions.
Authors: 
Weiyi Wang, Awadhesh Narayan, Lei Tang, Kapildeb Dolui, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Yibo Jin, Yizheng Wu, Ivan Rungger, Stefano Sanvito
Journal: 
Nano Lett.
Volume: 
15
year: 
2015
Status: 
published

Last updated 29 Jan 2016Contact Research IT.